جشنواره ملی هنر دیجیتال

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: توجه به هنرهای دیجیتالی، امروز یکی از مهم‌ترین ضروریات است.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: توجه به هنرهای دیجیتالی، امروز یکی از مهم‌ترین ضروریات است.   مهندس عسگری، بر اهمیت روزافزون فناوری‌های دیجیتال در […]

جزئیات

ثبت آثار در نخستین جشنواره ملیِ هنرهای دیجیتال آغاز شد

با رونمایی از پوستر فراخوان: ثبت آثار در نخستین جشنواره ملیِ هنرهای دیجیتال آغاز شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ به […]

جزئیات

نشست شورای سیاستگذاری جشنواره هنر دیجیتال برگزار شد

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم؛ ‌‌‌‌‌ نشست شورای سیاستگذاری جشنواره هنر دیجیتال برگزار شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی […]

جزئیات