اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال

دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد

با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم: دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، طی حکمی، دکتر […]

جزئیات

دانشگاه هنر میزبان اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال شد

با امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک: دانشگاه هنر میزبان اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال شد   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی؛ دکتر غفاری […]

جزئیات