فراخوان مقاله، پایان نامه و طرح تالیف و ترجمه

به اطلاع مى رساند، دانشگاه هنر با همکارى معاونت فرهنگی وزارت کشور و همچنین وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، اقدام به برگزارى جشنواره ملى با عنوان “نخستین جشنواره هنرهای دیجیتال” نموده است.

بخش علمى-پژوهشى جشنواره در راستای تبیین و شناسایی هر چه بیشتر “هنرِ دیجیتال” (Digital Art) و حوزه های مطالعاتی آن، آماده دریافت متون علمی و پژوهشیِ نویسندگان و پژوهشگران پیرامون موضوعات پیشنهادى زیر است. گفتنى است موضوعات دیگر مرتبط نیز بررسى خواهند شد:

– دیجیتال در هنر

– پرسش ها از هنرِ دیجیتال

– هستی شناسی هنرِ دیجیتال

– دیجیتال آرت، محدودیت ها، امکانات

– دیجیتال آرت در بستر هنرهای معاصر ایران

آثار برتر مورد تقدیر مادی و معنوی جشنواره قرار خواهند گرفت:
نفر اول: ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
نفر دوم: ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
نفر سوم: ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

مقالات: مقالات پذیرفته شده در کتاب جشنواره و نیز نشریه علمى پژوهشى نامه هنر دانشگاه (در صورت تایید شوراى علمى آن نشریه) به چاپ خواهد رسید.

طرح هاى تالیف و ترجمه: پیشنهادهاى تالیف و ترجمه اى که موضوع درسى-دانشگاهى داشته باشند، چنانچه در راستاى قوانین سازمان مطالعه و کتب علوم انسانى (سمت) باشند، در شوراى آن سازمان نیز مورد بررسى قرار خواهند گرفت و در صورت تایید، با حمایت سازمان سمت به چاپ خواهد رسید.

لطفا پس از ثبت نام در وب سایت جشنواره، متون خود را به همراه چکیده در قالب فایل PDF و Word مطابق فرمت هاى زیر ارسال نمایید.

مهلت ارسال متون، 1 خرداد ٩٨ است.

  فرمت ارسال مقالات
  فرمت ارسال طرح ترجمه
  فرمت ارسال طرح تالیف
  فرمت ارسال پایان نامه

ثبت نام بخش پژوهشی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, zip, docx.
    فرمت فایل باید pdf ، docx یا zip باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .