جوایز جشنواره

اخبار جشنواره

شرکت در جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

ارسال آثار در جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

 

ثبت نام کن

درباره هنر دیجیتال

گرایش های هنر دیجیتال را می توان از منظر تاریخی و کلاسیک به دو بخش تقسیم کرد: نخست، هنرهای سنتی که به پیش از دوران دیجیتال نیز وجود داشته اند اما اکنون با عطف به این فناوری جلوه های تازه ای را تجربه می کنند مانند نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، تصویر متحرک، موسیقی و غیره؛ دوم، هنرهایی که برمبنای فناوری دیجیتال شکل گرفته اند مانند ویدیو، هنر نرم‏ افزار، بانک اطلاعاتی، هنر بازی‏ های رایانه ‏ای، هنر شبکه وغیره.

تصویرپردازی دیجیتال: این گستره وسیع تصویری می تواند شامل انواع روش های دستکاری عکس، فتومونتاژ، طراحی و نقاشی دیجیتال، آثار تلفیقی، چاپی و کلیه آثاری باشد که در نهایت به شکل دوبعدی عرضه خواهندشد

حجم های دیجیتال: این گستره وسیع می تواند شامل مجسمه های دیجیتال(مجسمه هایی که به روش های غیرسنتی ساخته می شوند) و همچنین همه انواع چیدمان های تلفیقی باشد که در نهایت در قالب ساختارهای حجمی عرضه خواهندشد

هنرهای چندرسانه ای: این گستره وسیع می تواند شامل تمام انواع آثاری باشد که از عناصری چون تصویر، حجم، صدا و حرکت بهره می گیرند. مانند آثار واقعیت مجازی، پرفورمنس، موسیقی و هنر صوتی، انواع تصویر متحرک، ویدیو و پویانمایی، هنر نرم‏افزاری، بانک اطلاعاتی ، بازی‏های رایانه‏ای ، هنر شبکه و از این قبیل

حامیان جشنواره

نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

نخستین جشنوارۀ ملی هنرهای دیجیتال با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کشور